Kategoriler

Merve Vatan
Bilgisayar Programcısı

Dinlemek Gerek

Dinlemek Gerek

 İletişim, insanlar arasında hiç eksik olmayan, duygu, düşünce, bilgi ve becerilerin paylaşılma süreci olarak tanımlanabilir. Çocukların, iletişim kabiliyetlerinin gelişmesi için oldukça anlayışlı davranmak gerekir çünkü iletişim becerisi doğuştan var olmaz zaman geçtikçe kazanılır. Bu zaman zarfı içinde onları sabırla dinlemek, onların ayrı bir birey olduğunu hissettirmek, sözlerini kesmeden dinlemek ve ne söylemek istediklerini anlamadan yargılamamak gerekir.

 Çocuklar gördüğü, öğrendiği veya duyduğu herhangi bir şeyi sünger gibi emerler. Onların bu saf ve temiz beyinleri, çevrelerindeki insanlar ve bu insanların iletişimiyle şekillenecek, duydukları ve gördükleriyle nasıl bir birey olacağına dair sinyaller verecektir. Bu yüzden onların yanında diğer kişilerle ne konuşulduğuna, nasıl bir tavır takınıldığına dikkat edilmelidir. Çocuklar anne ve babalarını örnek alarak, onların doğru ve yanlışlarını öğrenerek büyürler haliyle karakterleri de bu doğru ve yanlışlara göre şekillenir. Onların yanında diğer bireylerle olan konuşmalara, hal ve hareketlere dikkat etmekte fayda vardır çünkü bir çocuk anne ve babasından ne öğrenirse onu uygular. Çocuğun kişiliğinin şekillendiği en önemli yerlerden biri olan aile ortamında onu dinlemek, söylemeye çalıştığı şeyi dikkate alarak onunla konuşmak kendisini değerli hissetmesine neden olacak, başka insanlarla iletişime geçerken zorlanmayacak, kendini kabul ettirmeye çalışmayacaktır. Zira dinleyen ve dinlenen bir birey olduğunda kendini kabul ettirmiş olacaktır. Konuşma tarzı, beden hareketleriyle desteklendiğinde çocuk kendini güvende hissedecektir. Konuşurken göz teması kurmak, bedeninizi ona doğru yöneltip direkt yüzüne bakıp konuşmak ona karşısındaki kişi tarafından dinlendiği mesajını verecektir.

 Aile içinde sağlıklı bir iletişim olduğu takdirde çocuğun diğer insanlarla da iletişim kabiliyeti güçlenecek ve kendini ifade etme zorluğu yaşamayacaktır. Sağlıklı bir iletişim kurmaya çalışırken, çocuğun söylediklerini iyice anlamak gerekir. Dinlemeden suçlamak ve hatasını hemen yüzüne vurmak akıllıca bir davranış olmaz. Zira bu tarz tutumlar onun kendi söylediklerini sorgulamadan kendini keşfetme şansını ortadan kaldırabilir. Sürekli düzeltildiğini, sözünün sürekli kesildiğini hisseden bir çocuk kendini değersiz hissedip içine kapanabilir. Dinlemeyi ve iletişim kurmayı iyi öğrenen çocuk kendine güvenen, ne söylediğini bilen ve söylediklerinin arkasında durabilen biri olurken; iletişim yeteneği zayıf çocuklar söyleyeceklerinin önemsiz ve toplumda değersiz biri olduklarını düşünüp içine kapanırlar.

 Dinlemek bir yetenektir. İletişim kurmak bir yetenektir. Onlara değerli olduklarını hissettirmenin, söyleyecekleri şeyi geçiştirmeden dinlemenin ve kendine güvenen, iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerinin ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir.

4.3 5 2
YORUM YAP ve PUANLA