Kategoriler

Çocukların Sevdiği Şiirler

Yaşına ve kavrayışına uygun olan ve iyi bir atmosfer içinde sunulan her şiir çocuğun hoşuna gider. Bununla birlikte anaokulunda ve ilkokulun ilk devresinde okuyan çocuklar daha çok mizahi ve tasviri şiirlerden zevk alırlar.

İlkokulun ikinci devresinden itibaren çocuklar başarılı olmak şartıyla çeşitli türlerde yazılmış şiirlerden ayrı ayrı hoşlanırlar.

Mizahi şiirler


Kelime oyunlarına dayanan, tekerlemeleri andıran, konusu bakımından da komik unsurları ve kahramanları ihtiva eden şiirlerdir. Genel olarak birinci ve ikinci sınıf öğrencileri, içinde güldürücü unsurlar, nükteler bulunan bu tip şiirleri çok severler.

Daha büyük çocuklar ise bu şiirleri bazen «çocuksu», bazen de «saçma» bulurlar. Bununla birlikte dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri bu türde kendileri de kısa denemeler yapmaya çalışırlar.

Ahenk, anlatım ve dil seviyesi bakımından başarılı olan mizahi şiirler, çocuklardaki şiir sevgisini uyandırmaya ve geliştirmeye yarar. Önceleri sadece bu çeşit şiirlerden zevk alan bir çocuk yavaş yavaş daha ciddi ve öz şiire daha yakın manzumeler okumaktan zevk almaya başlar.

Tasviri Şiirler

Çocukları etkileyen şiirlerin büyük bir kısmı da tasviri şiirlerdir. Çocukların yakından tanıdıkları hayvanları, kuşları, balıkları, ağaçları, bitkileri ve eşyayı anlatan şiirler daima ilgiyle dinlenilir veya okunur.

Çocuklar bu türlü şiirlerde kendi hayat tecrübeleriyle yakından ilgili fakat kendilerinin dile getiremedikleri olayların tasvirini bulurlar. Sınırlı da olsa, kendi bilgi, görgü ve duyuşları ile şiirlere konu olan varlıklar arasında kolaylıkla bir ilişki kurabilirler.

Tasviri şiirlerin seçiminde öğretmen için büyük bir güçlük yoktur. Çok kez yedi yaşındaki bir çocukla on yaşındaki bir çocuk bir şiirden aynı derecede hoşlanabilirler. Yeter ki seçilen şiir kelime ve anlatım tarzı bakımından çocuğun anlayış seviyesinin üstünde olmasın.

4.7 5 2
YORUM YAP ve PUANLA