Kategoriler

Çocuk İhmalleri

Çocuk İhmalleri

Çocuk örselenmesi, ihmal ve sömürüsü çocukların anne, babaları, bakıcıları ve diğer kurum ya da kişiler tarafından; bedensel, duygusal, bilişsel ve cinsel gelişimlerini engelleyen eylem ya da durumlarla karşı karşıya bırakılması ya da bu gelişimlerin bilerek, isteyerek zedelenmesidir.

Bu bağlamda bakıldığında örselenme ve sömürü kasıtlı bir olgu olarak nitelenebilir. Ancak ihmal, anne, baba, bakıcı ve diğer kurum ya da kişilerin çocuğa bakma ve koruma yükümlülüklerini gereğince yerine getirmeme sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bir başka deyişle; çocuğun beslenme, korunma, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerinin karşılanması ihmal edilmemektedir.

Çocuk İhmali

Tıbbi Çocuk İhmali

Çocuğun sağlıklı gelişmesini olumsuz yönde etkileyecek şekilde tıbbi bakımı yaptırmama ya da geciktirme, sağlık personelinin önerilerine uymama, aşılarını yaptırmama, gebelikte uyulması gereken koşullara dikkat etmeme (sigara, alkol, madde kullanımı) gibi ihmallerdir.

Duygusal Çocuk İhmali

Çocuğun en üst düzeyde gelişimini sağlayacak duygusal paylaşımın olmaması; sevgi, koruma ve destek eksikliği biçiminde gözlenir.

Eğitim Çocuk İhmali

Çocuğun yetenek ve becerilerine göre uygun eğitim olanaklarından yararlanamaması, öğrenmeye yönlendirilememesi, araştırma ve zihinsel gelişmenin özendirilip desteklenmemesi gibi durumlardır.

Anne, babaların çocuklarını korumada gösterdikleri ihmal de bu başlık altında ele alınmaktadır. Gösterdikleri ihmalde bu başlık altında ele alınmaktadır.

Çevre duyarsızlığı ve çevredeki tehlikelere yönelik yeterli önlemin alınmaması çocukların kazalara uğramalarına, örselenmelerine ve sağlıklarını yitirmelerine neden olabilmektedir.

Sosyal Çocuk İhmali

Kurum ve kuruluşların, sorumlu oldukları alanlarda bu sorumlulukları konusunda duyarsız davranarak çocuklara yönelik ihmallerde bulunmalarıdır.

Hastanelerde, çocukların gereğinden önce ya da sonra taburcu edilmeleri, anne, babanın yakınlığına izin verilmemesi, çocuğun duygularının göz ardı edilmesi, belediye hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle çocukların çukurlara, göletlere düşmesi, güvenli yol geçişlerinin olmaması gibi ihmaller sosyal ihmal örnekleridir.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA