Kategoriler

Çocukları Tanımak

Çocukları TanımakÇocukları Tanımak

Anne-babaya, “Çocuğunuzu tanıyor musunuz?” anlamında bir soru yöneltmek çok aykırı görülebilir. Öyle ya, kendi anne ve babasından daha iyi kim tanıyabilir onları? Yine de soruyoruz sizlere;

- Çocuklarınızı tam anlamıyla tanıyor musunuz?
- Onların yetileri, yeteneksizlikleri, zekâ düzeyleri, özel eğilimleri, kişilik yapıları, eksiklikleri, gereksinimleri hakkında güvenle konuşabilir misiniz?

Yanıtınız evet de olabilir hayır da. Ancak biz biliyoruz ki anne – babalar, kendi yetiştirip büyüttüğü çocuğunu tanımada kolayca yanılgıya düşebilmektedir.

Çünkü çocuklarına karşı göreli bir bakış açıları vardır. Onları oldukları gibi değil, olmalarını istedikleri gibi algılama eğilimindedirler.

Çoğunlukla çocuk, anne-babası için, diğer çocuklara oranla üstünlükleri olan, yetenekli bir varlıktır. Çoğu kez de çocuklarını yalnızca tek yönleriyle, evde, yanı başlarında olduğu haliyle tanımaktadırlar.

Sözgelimi evde, aşırı bir koruma ve yardım içinde yetiştirilen çocuk, aile içinde dengeli, iyi huylu ve mutlu bir izlenim bırakabilir. Ancak ev dışında, bu özenden yoksun olduğu çevrede, örneğin okulda, çekingen, mutsuz ve beceriksizdir.

Yapısal olarak son derece etkin, hareketli ve ele avuca sığmaz bir kişiliğe sahip bulunan çocuk, onun bu eğilimine tepki gösteren annesini memnun edip sevgisinden yoksun kalmamak için davranışlarına ket vurabilir.

Okulda veya sokakta bulunduğu süreler içindeki aşırı yaramazlığı, bu ket vuruşun dizginlediği birikimin boşalmasından başka bir şey olabilir mi?

Çalışkan ve dürüst olması için babasından sürekli baskı gören, dayak yiyen ve ezilen çocuğun bütün uyarmalara karşın olumsuz davranışlarını inatla sürdürmesi, belki de baba otoritesine karşı duyduğu öfke ve nefretten kaynaklanmaktadır.

Bu durumun aksine, babasının beğenisini kazanmak, onun övgü ve takdirini alabilmek için okulda başarıyı temel amaç edinen, ders çalışmaktan başka gözü hiç bir şey görmeyen çocuğun sosyal etkinliklerdeki başarısızlığının kaynağı aile içinden başka bir yerde değildir.

Müziğe karşı çok derin ve köklü ilgi duyan, aynı zamanda yeteneği olan bir çocuk, iyi bir müzisyen mutlu bir insan olacakken, aile baskısıyla kötü bir mühendis ve mutsuz bir insan olabilmektedir.

Okulda sosyal derslerde başarısız olduğu için öğrenimini sürdüremeyen çocuk, sahip olduğu büyük bir matematik yeteneğini de körlendirmeye mahkûm ediliyor olabilir.

Çocuğun gelişmesi ve eğitimi alanında ortaya çıkabilecek türlü aksaklıkları bir dereceye kadar önleyebilmek, eğitim ve öğrenim alanındaki güçlükleri yenip, anne-baba ve öğretmene yardımcı olabilmek amacıyla günümüzde artık test uygulamaları, ders kitapları ve yardımcı kitaplar gibi temel eğitim araçları arasına girmiş bulunmaktadır.

Sağladığı büyük yararlar nedeniyle her geçen gün daha büyük bir etkinlikle testlerden yararlanılmaya çalışılmaktadır. Testler psikolojik ölçme araçlarıdır ve değişik amaçlarla kullanılırlar.

- Müzik, resim, güzel sanatların diğer dalları, teknik işler, büro işleri gibi özel yetenekleri ölçen testler;
- Zekâyı genel olarak veya belli özelliklerini dikkate alarak ölçen zekâ testleri;
- Bir öğrencinin okuldaki çeşitli derslerde ne dereceye kadar başarılı olabileceğini ölçen başarı testleri;
- Bireylerin kişisel özelliklerini ölçen şahsiyet testleri olmak üzere çeşitli alanlarda hazırlanmış testler bulunmaktadır.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA