Kategoriler

Çocuklarda Tik

Çocuklarda Tik

Tik bozuklukları her yaşta görülebilmekle birlikte, en çok 7-11 yaşlan arasında yaygındır.
Tikler, hareketleri sağlayan ya da vokal (konuşmaya yardımcı) kasların istemsiz kasılmaları sonucu onaya çıkan, tekrarlayıcı, ritmik olmayan istemsiz hareketlerdir.

Tik bozukluğu;
Çocukluk döneminde yaygın olarak görülen bozukluklardandır.. Genellikle erkek çocuklarda daha sık görülür.

Hareket tikleri;
Göz kırpma, baş sallama, omuz silkme gibi basit hareketler olduğu gibi, bir çok istemsiz hareketin aynı anda ortaya çıktığı kompleks tikler de olabilir.

Vokal tikler;
Boğaz temizleme sesinden, çeşitli konuşma bozukluklarına ve küfür etmeye kadar çeşitli davranışları içerir.

Tik bozuklukları, hastanın benlik saygısında düşmeye, aile, okul veya iş yaşamında bozulmaya, sosyal yaşama uyumda sorunlara yol açabilirler.

Geçici tik bozukluğu;
En az dört haftadan beri devam eden, ancak bir yıldan uzun sürmeyen, bazen artan, bazen azalan basit tiklerdir. Gelip geçici vokal tikler motor tiklere oranla daha az görülür.

Kronik tik bozukluğu;
Kronik teşhisinin konması için, tikin bir yıldan daha uzun süre devam etmesi gerekir. Çocuklarda, hiperaktivite bozukluğu gibi başka sorunlarla birlikte bulunabilir.

Nedenleri;
Geçici tiklerin oluşmasında daha çok çevresel etkenler ve stres, kronik tiklerin oluşmasında ise, genetik, nörobiyolojik ve nörokimyasal, çevresel etkenler rol oynar.

Aile ve diğer çevre tarafından yapılan uyarılar ve cezalandırmalar tiklerde artışa neden olabilir.

Tedavi;
Destekleyici tedavi ve ilaç tedavisi yararlı olabilmektedir.Erişkin döneme yaklaşırken tikler kaybolur ya da şiddeti azalır.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA