Kategoriler

Çocuklar İçin Zekâ Testleri

Çocuklar İçin Zeka Testleri


Çocuklar İçin Zekâ Testleri

Çocuğun ruhi gelişiminin tam olup olmadığını anne ve
baba yakından yoklamalıdır.

Aşağıdaki testin altındaki bir çocuk zekâ bakımından geri sayılır.


2 Yaşındaki Bir Çocuk:

Normal durumlarını haber vermeli, söylenen. Bir işi anlayıp yapabilmeli, mesela “şu kutuyu bana getir” deyince getirmelidir.

3 Yaşında Bir Çocuk:

Burunu, ağzını gösterebilmeli, altı heceli kelimeleri tekrarlayabilmeli, gördüğü resimlerin ne olduğunu ayırabilmeli, yaşının kaç olduğunu söyleyebilmeli, soyadını bilmelidir.

4 Yaşında Bir Çocuk:

Erkek mi, kız mı olduğunu ayırmalı, eşyayı tanımalı, çizilen iki çizgiden hangisinin uzun olduğunu gösterebilmeli, bir resmi anlatabilmelidir.

5 Yaşında Bir Çocuk:

Değişik ağırlıklarda kutular eline verilince hangisinin daha ağır olduğunu seçmeli, kâğıt üzerine çizilen dört köşe bir seklin aynını çizebilmeli, 15 - 25 heceli bir cümleyi tekrar edebilmeli, parçalı oyuncakları birleştirebilmelidir.

6 Yaşında Bir Çocuk:

Akşam ile sabahın farkını bilmeli, bildiği bir eşyanın kullanma yerini söyleyebilmeli, baklava biçimini kopya edebilmeli, resimde güzeli, çirkini ayırabilmeli, sağını, solunu kolaylıkla seçebilmelidir.

7 Yaşında Bir Çocuk:

Bir resimde gördüklerini etraflıca söyleyebilmeli, aynı zamanda söylenen üç işi yerine getirmeli, en az dört rengi sayabilmeli, göstermeli, yazılmış bir cümleyi kopya edebilmeli, verilen bir şekli çizebilmeli, 5 - 1O kuruşu toplayabilmelidir.

8 Yaşında Bir Çocuk:

20'den geriye doğru sayabilmeli, ayları sayabilmeli, söylenen bir cümleyi yazmalı, okuduğu bir yazıda en az iki şeyi hatırlayabilmeli, iki eşya arasındaki farkı bilmelidir.

9 Yaşında Bir Çocuk:

Bütün paraları tanımalı, para üstünü hesap edebilmeli, ayları, haftanın günlerini sayabilmeli, okuduğu bir yazıdan en az altı şey hatırlayabilmeli, değişik ağırlıkta beş kutuyu sıralayabilmelidir.

10 Yaşında Bir Çocuk:

Ezbere beş resim çizebilmeli, manasız cümleleri tenkit edebilmeli, paranın parçalarını anlatabilmeli, verilen iki kelimeyle cümle yapabilmeli, zekâya ait soruların karşılığını verebilmelidir.

12 Yaşında Bir Çocuk:

Üç dakikada 60 kelime söyleyebilmeli, “iyilik, sevgi ve acıma” gibi kelimeleri tarif edebilmeli, karışık bir cümlenin değişmiş kelimelerini yerine koyabilmelidir.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA