Kategoriler

Çocuklarda Fiziksel GelişimÇocuklarda Fiziksel Gelişim

Çocuklarda bedeni oluşturan tüm organların gelişmesi, boyun uzaması, kilonun artışı, kemiklerin gelişimi, dişlerin çıkması ve değişmesi, kas, beyin ve tüm sistemler (sinir, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım gibi) ve duyu organlarının gelişimine "Fiziksel Gelişim" denir.

Canlılarda fiziksel gelişim yaşam boyu sürer; ancak çocukluk döneminde diğer tüm dönemlere göre açıkça daha fazla görülebilir. Fiziksel gelişim, çocuğun beden yapısındaki niceliksel değişme ve artışları içerir.

Çocuklarda gelişimin iki şekli vardır:

1- Nicel/ Sayısal Fiziksel Gelişim: Ağırlık, boy sözcük sayısındaki artış gibi rakamsal olarak ifade edilen artışı belirler.

2- Niteliksel Fiziksel Gelişim: Yapıda ve çeşitlilikteki gelişimi belirtir. Örneğin; çocuğun kaslarının çalışma şeklinde olduğu gibi…

Çocuklarda fiziksel gelişimin, insan hayatının neredeyse tamamını etkilediği bilinmektedir. Özellikle insan gelişiminin en hızlı olduğu dönemler olarak bilinen bebeklik ve ergenlik döneminde kişide, gözle görülebilir nitelikte değişiklikler meydana gelir. Gelişimin hızlı olduğu bu dönemleri çocuğun sağlıklı geçirmesi, sonraki yaşamının sağlam temellerini oluşturur.

Çocuklarda gelişimle ilgili fiziksel değişimler anne babalar ve eğitimciler tarafından takip edilmeli, gözlenen aksaklık durumlarında ise uzmana başvurulmalıdır.

Bedensel gelişim açısından ilk bebeklik döneminde erkekler kızlara oranla daha ağır ve daha uzun boyluyken buluğ çağına kadar her iki cinste de gelişim hızı, aynı oranda seyreder.

Ancak kız çocukları daha erken buluğa ererler ve yaşıtları olan erkeklerden daha gelişmiş duruma gelirler. Buluğ çağının sonundaysa erkekler bu farkı kapatırlar.

Fiziksel gelişim baştan ayağa ve merkezden dışa doğru ilkesine uygun olan bir süreçtir. Bu gelişim süreci çocuğun psiko-motor, duygusal, toplumsal ve zihinsel yaşamını da etkiler. Böylece çocuğun kişilik gelişiminin de temeli oluşur. Bu nedenle çocuğun yaşamında fiziksel gelişimin katkısı büyüktür.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA