Kategoriler

Çocuklarda Bilişsel Gelişim

Çocuklarda Bilişsel Gelişim


Çocuklarda Bilişsel Gelişim

İnsanın İnsan olma özelliklerinden birisi de bilişsel gücüdür. Bu sayede diğer canlılardan üstün hale gelerek, onları kontrol edebilir ve egemenliği altına alır.

İnsan bu bilişsel gücü ile kültürel değerler üretir, teknolojiyi geliştirerek, yaşamı kolaylaştırır ve anlamlı kılar. İşte bu yönde eğitim de insanın bilişsel gücünü geliştirmeye rehberlik eder.

Bilişsel Gelişim, ileri zihinsel süreçleri içerir. Bu zihinsel süreçler;

- Dikkat,
- Algı,
- Bellek,
- Dil Gelişimi,
- Okuma ve Yazma,
- Problem Çözme,
- Anımsama,
- Düşünme,
- Akıl,
- Yaratıcılık vb. kapsayan geniş bir terimler topluluğundan oluşur.

Doğumumuzdan başlayarak, çevremizdeki dünyayla etkileşimimizi sağlayan ve dünyamızı anlamamızı yarayan bilginin edinilip kullanılmasına, saklanmasına, yorumlanarak yeniden düzenlenmesine, değerlendirilmesine yardım eden Bilişsel Gelişim; bütün zihinsel süreçleri içine alan geniş bir gelişim alanıdır.

Çocuk, zihinsel süreçlerde hem nitelik hem de içerik açısından giderek yetkinleşir. Bu gelişimin önemli bir öğesi olan bilgi kazanma yöntemiyle, zihinsel etkinlikler arasında sıkı bir ilişki vardır. Çocuğun gördüğü, duyduğu, dokunduğu tattığı nesneler hakkında “Bilişsel Gelişim” düşünmesini ifade eder.

Bu düşüncenin içerdiği konular;

- Etki tepki ilişkisini,
- Olaylardaki ardışıklığı,
- Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılığı anlamak,
- Objeleri kategorize edebilmek,
- Mantık yürüterek cevaplamayı içerir.

Bilişsel gelişimin amacı; soyut şekilde akıl yürütme, varsayımsal durumlar hakkında mantıksal düşünme, kuralları karmaşık ve daha yüksek yapıda örgütleme olarak görülebilir.

Genel olarak bilişsel gelişim, organizmanın doğumdan ölümüne kadar farklı basamaklardan geçerek düzenli olarak niteliksel bir değişim içine girmesi olarak tanımlanabilir.

Çocukların kendi bilgilerini incelemeleri, denemeleri ve uygulamaya dönüştürmeleri bilişsel gelişim de önemlidir. Burada yetişkinlerin rolü de çok önemlidir.

Erken çocukluk döneminde çocuğun bilişsel özelliklerini incelediğimizde yetişkinlerden farklıdır. Çocukların kendine özgü bir dünya görüşleri ve düşünce yapıları vardır.

Çocuklar bilişsel sistemle çevreden girdiler alır. Girdileri algılar, algıladıklarını belleğinde saklar. Düşündüğünde algıladıklarını belleğinden çağırarak kullanır. Daha da iyi düşünmek için bilgileri kavramlaştırır ve genelleştirir. Yeni düşüncelerle çıktılar verir. Çıktılardan dönüş alır. Aldığı dönüşlerle bilişsel gücünü geliştirir. Farklı girdiler aldığında, dengeleme yapar.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA