Kategoriler

Çocuklar ve Güvenli İnternet

Çocuklar ve Güvenli İnternet

Avrupa'nın en büyük projeleri arasında yer alan "Çocuklar İçin Güvenli İnternet" konulu uluslararası projenin ortağı ODTÜ oldu.

ODTÜ, 20’den fazla ülkenin katıldığı proje kapsamında yüzlerce hane halkı ile yapacağı görüşmelerde çocukların ve ebeveynlerinin internet alışkanlıklarını tespit edecek. Proje sonrasında özellikle çocuklara yönelik güvenli internet için uluslararası boyutta yeni nesil çözümler geliştirilecek.

Gelişen Teknoloji, Özellikle Çocuklar İçin Bir Sürü Riski de Beraberinde Getiriyor. ODTÜ’lü uzmanlar gelişen ve büyüyen bilgi teknolojilerinin karmaşık yapısının çocuklar ve ebeveynler için çeşitli riskler içerdiğini, bu risklerin belirlenmesinin, karar vericiler için önem taşıdığını ifade etti.

’’Avrupa Çevrimiçi Çocuklar’’ projesi çocukların internet ve yeni medya araçlarının güvenli kullanımı konusunda London School of Economics and Political Science’dan akademisyenlerin koordinatörlüğünde üç yıl önce başlatıldı. Proje çok uluslu bir yönetim grubu, uluslararası bir danışma paneli ve 20’den fazla Avrupa ülkesindeki araştırma ekipleri tarafından yürütülüyor.

Araştırma, 20’den Fazla Ülkede, 9-16 Yaş Arası Çocuklarla Yapılıyor. Projenin geçen yıl başlayan ikinci dönemi için 20’den fazla Avrupa ülkesinde internet kullanan aileler ve 9-16 yaş arası çocuklarla yüz yüze görüşme tabanlı araştırma yapılacağını anlatan yetkililer, Türkiye’nin ODTÜ’den araştırmacılar önderliğinde projeye katıldığını ve öncelikli ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Yüzlerce hane halkı ile yapılacak yüz yüze röportajlar ve anket çalışmaları ile, internete erişim ve kullanım, kullanıcıların internet uygulamaları, risk deneyimleri, ebeveyn kontrolü ve bir dizi psikolojik, sosyal, sağlık ve eğitsel konular üzerine araştırmalar yapılacak.

Elde Edilen Deneyimlerle, Çocuklar ve Ebeveynlerin İnterneti Daha Güvenli Kullanabilmesi Sağlanacak. Proje ile çocukların ve ebeveynlerin online teknolojilerle ilgili yaşantılarına yönelik elde edilecek bilgilerin, özellikle çocuk ve ebeveynlerin online ortamların taşıdığı riskler ve güvenlik bakımından farkındalık yaratma ve deneyimlerinin karşılaştırılması için kullanılacağını aktaran uzmanlar, bulguların farklı Avrupa ülkelerinden elde edilen bilgilerle karşılaştırılacağını belirtti.

Online ortamların taşıdığı risklerin ortaya konacağı ve güvenliğe yönelik önerilerin oluşturulacağı araştırma sonuçları ülke politikalarının belirlenmesi ve diğer araştırmalar için uluslararası boyutta yeni nesil önerilerin geliştirilmesinde etkin olacak.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA