Kategoriler

Çocuğun Sosyal Gelişimi

Çocuğun Sosyal Gelişimi

Çocuğun Sosyal Gelişimi

Bir çocuğun gelişimini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz de onun sosyal gelişimi de bu bütünün bir parçasıdır.

Sosyal gelişim bir çocuğun birey olarak iyi yetişmesi ve toplumda kabul edilen biri olması bakımından önemli bir konudur.

Çocuğun sosyal gelişiminde birinci derecede aile bireylerinin önemli rolü vardır. Bir aile içinde yetişen çocuk aile kurallarını, toplumsal kralları, toplumda dengeli bir şekilde yaşamak için gerekli olanları, iletişimi, paylaşmayı, sorun çözmeyi vb. birçok şeyi öğrenir.

Tek çocuğun olduğu ailelerde bu görev özellikle anne ve babalar düşer. Çocuğun başka kardeşleri de varsa sosyalleşme sürecinde diğer kardeşiyle kurduğu oyun grubunun da büyük etkisi olacaktır.

Bir çocuğun sosyalleşmesinde diğer çocuklarla oluşturduğu oyun grubunun da etkisi vardır. Oyun grubunda oynanan oyunlar sadece birer oyundan ibaret değildir.

Bu oyunlarda çocuklar, yardımlaşmayı, paylaşmayı, arkadaşının hakkına saygı göstermeyi, empati duymayı, sahiplik duygusunu, iletişim becerilerini öğrenir ve geliştirir.

Dolayısıyla çocuk için bu tür oyun gruplarının oluşturulmasında ebeveynler aktif rol oynamalıdırlar.

Çocuğun sosyal gelişiminde çevrenin de önemli bir rolü vardır. Sonuçta herkes gibi çocuklar da bir çevre içinde doğar, büyür ve olgunlaşırlar.

Çocuğun sosyal gelişiminde çevre ile olan irtibatını da sağlamak gerekir. Çocuğu gün için de gezmeye çıkartmak, parka götürmek, diğer çocuklarla oynamasına izin vermek, diğer büyüklerle iletişim kurmasını sağlamak hep önemli hususlardır.

Çocuğu toplumdan soyutlayarak büyütmek onun sosyal gelişimine olumsuz yönde katkı sağlayacaktır.

Çocuğun ne kadar çok diğer insanlarla iletişim kurarsa o kadar çok tecrübeye sahip olacak ve hayata daha kolay hazırlanacaktır. Çünkü onun iletişim kurduğu her kişiden öğreneceği bir şeyler olacaktır. Bu da onun sosyal gelişimini tamamlayan konulardır.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA