Kategoriler

Birinci Çocukluk Evresi

Birinci Çocukluk Evresi
Birinci yaş sınırından sonra çocuğun çevreyle
ilişkileri yeni boyutlar kazanır. 14. aydan itibaren, çocukların genellikle yürümeye başladıkları görülür.

Yürüyen çocuk artık daha geniş bir çevreye sahip olmuştur. Elini boyunun erdiği her yere uzatır. Devirir, dağıtır, yırtar, kırar, döker...

13. ayda emekleme ile merdiven tırmanabilen çocuk, 18. ayda elinden tutularak yardım edilirse yürüyerek merdiven çıkabilir, Bu işi tek başına yapabileceği çağ ise 24. aydır.

18. aydan başlanarak, çocuklar üzerindeki idrar ve dışkı kontrolü baskısı arttırılır. Çocukların bu gereksinimlerini gündüz, bilinçli olarak görmeleri üzerinde durulur.

2. yaş içinde çocuk sosyal alışkanlıklar açısından geri savılabilir. Bununla birlikte güle güle, Allah’a ısmarladık gibi sözcükler kullanılmaya başlanmıştır.

Bu yaş içinde çocuk anneye aşırı derecede bağlıdır. Ona sarılmaktan hoşlanmakta ve sürekli birlikte olmak istemektedir.

Baba da sevilen ve paylaşılmayan bir varlıktır. Buna karşın kardeşlerden pek hoşlanmaz, isteklerine karşı gelinmesinden haz etmez... Başka çocuklarla da geçimsizdir. Oyuncaklarını paylaşmaz. Güçlü bir sahip olma eğilimi görülür.

3 yaşındaki çocuk, çevresine büyük bir etkinlikle açılır. Bu açılma oldukça beceriksiz, bilinçsiz,
el yordamıyla yapılan bir açılmadır.

Bu çağ içindeki çocuğun davranışları, evde pek büyük sakıncalar doğurur. Duvarlar çizilir, eşyalar yıpranır, kırılır, yanar. Anne ve baba, çocuğun bu etkinliklerine genellikle kısıtlamalar koyar; yasaklar, cezalar, azar ve dayak birer önlem olarak çocuğun önünde sıralanır.

Bunun yerine, anne ve babanın, uygun ortam ve koşulları hazırlayarak, atılması gereken bu adımı atmada, deneyimlerini geçirmede çocuğa yardımcı olmaları daha olumlu bir davranıştır. Çünkü çocuk, yetişkin oluncaya değin geçireceği gelişim içinde bu deneylere şiddetle muhtaçtır,

Davranışlarına konulacak kısıtlamalar, verilecek cezalar, anne ve babasıyla içine düşeceği çatışma, bir yandan onda psişik bazı bunalımların doğmasına yol açarken, diğer taraftan geçireceği deneylerdeki eksiklikler de ilerde, beceri ve yeteneklerde eksiklikler halinde kendilerini gösterirler.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA