Kategoriler

Serbest Büyüyen Çocuk

Serbest Büyüyen Çocuk
Serbest Büyüyen Çocuk

Burada, anne ve babanın çocuğa egemen olma ve
onun üzerinde aşırı baskı kurma eğilimi yerine, çocuğun başına buyruk, dilediğince davranması ve kendi üzerinde aile denetimine olanak tanımaması söz konusudur.

Çocuk aşırı bir hareket ve davranış serbestliğine sahiptir. Sakıncalı, kendine ve çevresine zarar verecek etkinlikleri bile etkili bir denetimden uzaktır.


Kendisine belirli şeyleri yapması, belirli şeyleri yapmaması gerektiği anlatılmamış veya yeterli kesinlikte belirtilmemiştir.

Ara sıra sert çıkışlar, cezalar, kısıtlamalar, gözdağı vermeler görülse bile bunlar çoğunlukla caydırıcı olmaktan, hareketin yanlışlığını anlatabilir olmaktan uzak kalırlar.

Ailenin kendisi karşısında düştüğü acizliği kavrayan çocuk, dizginleri ele geçirir ve onları kendi istekleri yönünde kullanır. “İstediğimi yapmazsan ağlarım sonra!” veya “Bana masal anlatmazsan yemeğimi yemem” gibi tehditlerde bulunur.

Bu İstekler yerine geldikçe çocuk daha şımarır, bencil, sorumsuz ve yalnızca kendi istekleri yönünde davranan bir kişilik kazanır.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA