Kategoriler

Çocuklara Öğretilecek Davranışlar

Çocuklara Öğretilecek Davranışlar;

• Öz güven duygusu,

• Kendini tanıma (genel ve özel yetenek, ilgi ve ihtiyaç),

• Temel insan ilişkilerinde nasıl davranacağını bilme ve buna göre hareket etme,

• Geleceğini planlama,

• Duygularını kimseye zarar vermeden ifade etme,

• Başkaları ile iyi ilişkiler kurma,

• Verilen ödevi zamanında ve eksiksiz hazırlama,

• Oyuncaklarını ve eşyalarını paylaşma,

• Toplu yaşama kurallarını uygulama,

• Lakap takmama,

• Dedikodu yapmama,

• Yalan söylememe,

• Hırsızlık yapmama, önlenmesi,

• Dürüst olma,

• Davranışları hakkında öz eleştiri yapabilme,

• Verimli ders çalışma,

• Hislerini olgunlaştırma,

• Sevimli bir kişilik kazanma,

• Boş zamanlarını değerlendirme,

• Gerekli hoşgörüye sahip olabilme,

• Büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterme ve şefkatli olma,

• Ders dinleme,

• Adaletli olma,

• Makulluk,

• Çevresindekilere yardım etme ve onlarla ilgilenme,

• Uyumluluk,

• Yeni denemelerde bulunma cesareti gösterme,

• Sorumluluğunu yerine getirme,

• Okuma alışkanlığı,

• Vatan ve millet sevgisi,

• İnanç esasları, ahlaki ve toplumsal değerler,

• Kütüphanelerden yararlanma,

• Sözlük, atlas ve ansiklopedilerden yararlanma,

• Peşin yargıyla davranmama,

• İnatçı olmama,

• İçe kapanıklıktan kurtulma,

• Affetme duygusunu yerleştirme,

• Otonomi (Kendi kendini yönetme).

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA