Kategoriler

Anaokulu Eğitiminin Önemi ve Sağladığı Faydalar

Anaokulu Eğitiminin Önemi ve Sağladığı Faydalar

Anaokulu Eğitiminin Önemi ve Sağladığı Faydalar   

      Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır.

     Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

     Eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir ve doğru bir şekilde iliklenmelidir.

     Anaokulu, çocuklarımızın okula en verimli şekilde hazır olmalarını, özgüven kazanmalarına, disiplini öğrenmelerine, düzeni, intizamı öğrenmelerine, psiko-sosyal anlamda gelişmelerine, ruhsal, fiziksel gelişimlerine ve daha birçok konuda yardımcı olup çocuğumuz üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır.

     Anaokulu tarafından, verilen eğitimin çocuğun sosyal, zihinsel yönden ihtiyaçlarını karşılayacak müfredat olması ve çocuğun gelecekte söz sahibi olmasında katkı sağlayacak branşlarda eğitim alması sağlanmalıdır. Çocuğa anaokulu döneminde ileride karşılaşacağı yabancı dillerin temeli muhakkak verilmeli, dil eğitimi geleceğinde de çok önemli bir yere sahip olacağı bilinciyle hareket edilmelidir. O sebepledir ki; anaokulu eğitimlerinde, anaokuluna kayıt yaptıracak velinin muhakkak müfredatında yabancı dil olan bir anaokulunu seçmelidir.

Okul öncesi eğitim neden gereklidir
- Çocukta zekâ gelişiminin %70lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.
- Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir.
- Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiler.
- Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlar.
- Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.
- Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır.
- Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA
YORUMLAR
  • kesinlikle doğru kendi oğlum da anasınıfına gidiyor bu yaşa gelen çocuklar için mutlaka gerekli anasınıfı aile tek başına yeterli olmuyorarzu