Kategoriler

Aile İçinde Babanın Rolü ve Önemi

Aile İçinde Babanın Rolü ve Önemi

    Geleneksel Türk aile yapısında babanın rolü, değişen ve gelişen dünyada farklılıklar göstermiş; baba olma bilincinin yüklediği özellikler ve bir takım yeni sorumluluklar baba-çocuk ilişkisinde olumlu yönde etkin rol oynamaya başlamıştır.

Baba karakterine yüklenen görev olan ‘‘eve ekmek getiren’’ kavramının, çalışan annelerin artması ile oluşan algının değişmesi üzerine, babanın çocuk ile daha ilgili olduğu, bakımında ve gelişiminde anneye yardımcı olduğu, beslenme, banyo vs. gibi ihtiyaçları birebir karşılama için çaba içine girdiği bir baba modeli ortaya çıkmıştır.

Olması gereken de bu değil midir? Çocuğun ikili ilişkiler ve paylaşımlar bakımından anne ile başrol oynadığı hayatta, babanın figüran olarak kalması, çocuk ile ilgili hiçbir kararda söz sahibi olmayan ve arka planda kalan, her şeyden en son haberi olan, çocuk ile kuracağı diyalog ile yüz göz olmaktan korkan bir baba yapısı katiyetle değişmesi gereken ve günümüz koşullarında sahip olunmaması ümit edilen bir zihniyet ürünüdür.

Bir çocuk için, annenin yeri ayrı olduğu gibi babanın yeri ve vasıfları da ayrı ve özeldir. Her çocuk hayatında babası ile paylaşabileceği güzel anlar olsun ister. Kimi bu şansı doğuştan bulamadığı gibi, bazıları ise bu fırsatı bulmasına rağmen gerek babanın yapısı gereği, gerek diyalog kopukluğundan ötürü maalesef şansa dönüştüremez. İlgili bir babaya sahip bir çocuk ise bu durumda belki de doğuştan şanslı durumundaki kişidir.

4.5 5 2
YORUM YAP ve PUANLA